Napomena: Politika privatnosti sačinjena je na srpskom jeziku koji su zvanični jezici u poslovnoj komunikaciji novaekonomija.rs. Sve eventualne kopije ove Politike privatnosti na drugim jezicima ne smatraju se važećim.

UVODNE INFORMACIJE

Hvala Vam što ste posetili Internet prezentaciju (vebsajt) izradasajtaa.rs, na adresi izradasajtaa.rs (vebsajt) i što koristite srodne Internet prezentacije (stranice), računarske programe dostupne za skidanje sa stranica, mobilne aplikacije (uključujući i one za tablet-računare), kao i druge usluge koje novaekonomija.rs pruža i na kojima je prikazan link ka ovoj Politici privatnosti (Politika), te sva ostala sredstva pisane ili usmene komunikacije, poput elektronske pošte (e-mail) ili telefona (sve ovo u daljem tekstu može biti označeno i jedinstvenim terminom usluge).

Sasvim smo svesni činjenice da je za Vas važno da znate da su nam, kada posećujete naš vebsajt i koristite naše usluge, dostupne neke informacije o vama, pa želimo da Vas detaljno upoznamo sa načinom na koji te informacije koristimo i kako ih čuvamo.

Ova Politika ima za svrhu da Vas obavesti koje podatke o Vama prikupljamo prilikom Vaših poseta vebsajtu i prilikom korišćenja naših usluga, da Vam pruži objašnjenja o načinu na koji koristimo te podatke, kako su oni zaštićeni i da Vas detaljno upozna sa načinima na koji sami možete kontrolisati prikupljanje, ispravku i/ili brisanje takvih podataka o Vama iz naše baze podataka.

Ova Politika predstavlja integralni deo i u potpunosti je usaglašena sa Uslovima poslovanja kompanije (Uslovi ili ToS) koji su Vam dostupni na adresi Opšti uslovi kupovine.

Podaci prikupljeni putem stranica ne mogu biti korišćeni ni na jedan način, niti u druge svrhe, osim onako kako je to utvrđeno ovom Politikom.