Showing all 2 results

Lipovačka šuma

U pitanju je Lipovačka šuma čiju vegetaciju čine prostrane livade, pašnjaci, ali i listopadne šume. Najčešća vrsta koja se sreće

Vinčanska bara

Vinčanska bara je područje sa velikim biodiverzitetom, a posebno u odnosu na faunu ptica. U Vinčanskoj bari je do sada